c medical gynekolog logga

Levatorskador uppstår i ungefär 10-15% av vaginala födslar hos förstföderskor. Levatormuskeln tänjs ut 3 gånger sin egen längd under en vaginal förlossning och ibland uppstår en avslitning av muskelns fäste från pubisbenet, en sk avulsionsskada.