c medical gynekolog logga

Följ oss:

Vi erbjuder

Vi har samlat expertis inom det gynekologiska området på ett och samma ställe. Vi välkomnar kvinnor i livets alla skeenden som privatbetalande patient eller via sjukvårdsförsäkring. Många av våra behandlingar går även bra att boka via Vårdval Region Stockholm.

Regionfinansierat

Välkommen till Abortmottagningen

Är du gravid och önskar avbryta din graviditet kontakta oss på abortmottagningen.

Endometrios – en plågsam sjukdom

Det är inte helt känt vad endometrios beror på. Den troligaste förklaringen är att celler eller bitar av livmoderslemhinnan pressas ut i magen genom äggledarna när du har mens.

Förlossningsskador

Vi utför utredning av symtom från bäckenbotten såsom framfall och urinläckage. Vi utför även bäckenbottenultraljud hos dig med en förlossningsskada. Om du behöver kirurgisk behandling kan du bli opererad på vår operationsavdelning.

Gynekologiskt ultraljud

Vi utför gynekologiska ultraljud i samband med graviditet samt för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Gynekologisk undersökning

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär.

Klimakteriebesvär

Klimakteriet är den fas i livet hos kvinnan när östrogennivåerna i kroppen börjar sjunka. Våra gynekologer hjälper dig att hitta rätt behandling och utföra de undersökningar som kan behövas eller om du bara behöver rådgivning.

Hysterosalpingosonografi (HSSG)

HSSG (Hysterosalpingosonografi) utförs vanligen som en del i en fertilitetsutredning men kan även göras på andra indikationer. Även diagnostisk hysteroskopi kan utföras som del i en fertilitetsutredning eller vid upprepade missfall.

Privat/egenbetalande

PCOS – Polycystiskt ovarialsyndrom

PCOS är en förkortning av polycystiskt ovarialsyndrom. PCOS orsakas av en obalans av hormoner från äggstockarna. Det kan bland annat göra att du får oregelbunden eller utebliven mens, ökad hårväxt på kroppen och får svårt att bli gravid.

Välkommen till Abortmottagningen

Är du gravid och önskar avbryta din graviditet kontakta oss på abortmottagningen.

Fertilitetsutredning

Vi utför fertilitetsutredningar av par med ofrivillig barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet på vår fertilitetsklinik C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan.

Gynekologiskt ultraljud

Vi utför gynekologiska ultraljud i samband med graviditet samt för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Hysterosalpingosonografi (HSSG)

HSSG (Hysterosalpingosonografi) utförs vanligen som en del i en fertilitetsutredning men kan även göras på andra indikationer. Även diagnostisk hysteroskopi kan utföras som del i en fertilitetsutredning eller vid upprepade missfall.

Äggfrys

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet.

Spermaprovsanalys

Hos oss kan du få hjälp med spermaprovsanalys och via våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte.

Infertilitetsbehandling

Via våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala erbjuder vi hormonstimulering vid utebliven ägglossning och assisterad befruktning (IVF).

NIPT (Non-invasive prenatal testing)

NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Testet kan göras från v.10+0 och framåt.