c medical gynekolog logga

Typiskt för alla framfall är en känsla av tryck som ofta är lättare på morgonen och besvärligare på kvällen på grund av att man varit upprätt under dagen. 
Det kan tidvis förekomma smärta i underlivet och ryggen. Framför allt vid framfall utanför slidan kan slemhinnorna irriteras och orsaka smärta och sveda.