c medical gynekolog logga
Artiklar

Möt C-Medicals nya expert Gunilla Tegerstedt

16.03.2023

Gunilla började på vår klinik i Stockholm i februari 2023

Vad gör du på C-Medical?
Jag är specialistläkare inom gynekologi och har arbetat inom området bäckenbottendysfunktion och rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi i nästan trettio år. Jag träffar patienten på mottagningsbesök och förutom gynekologisk undersökning undersöker jag patienterna med 3D ultraljud av bäckenbotten. Vid vår operationsavdelning kan patienter med tex framfall, defektläkt förlossningsbristning och urininkontinens opereras.
Varför är just ditt område inom gynekologi så spännande, berätta mer?

Jag har länge varit intresserad av sambandet mellan förlossningsskador och senare besvär. Nu har även bäckenbottenultraljud tillkommit som ett diagnostiskt hjälpmedel vilket är väldigt spännande.

Vad är det bästa med att jobba på C-Medical?
Jag har fått ett varmt välkomnande då jag började på C-Medical den 1 februari och tycker det är väldigt spännande att starta upp en ny verksamhet som vi gör nu i Stockholm. Jag och mina fantastiska kollegor ser fram emot ett fint samarbete med nya och gamla patienter.

Forskare vid institutionen för klinisk vetenskap

Utöver att du arbetar på C-Medical är du också forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, berätta mer?

Efter att främst ha intresserat mig för urininkontinens och framfall, har jag också blivit intresserad av andra förlossningsskador. Symtomen efter defektläkta förlossningsbristningar är ofta kort mellangård och stor slidmynning, tarmtömningssvårigheter och sexuell dysfunktion. Jag vill ta reda på vad det finns för samband mellan anatomi och symtom.

Allt fler unga kvinnor har börjat söka vård för symptom som tidigare normaliserats av sjukvården och det tycker jag är bra.

Jag disputerade 2004 med en avhandling om framfall

Vi studerade bland annat riskfaktorer för symptomgivande framfall och fann att den vaginala förlossningen är en av de viktigaste riskfaktorerna förutom paritet och ålder.
Vi fann även att förlossningsbristningar hade stor betydelse för att senare få besvär.

 

Fakta

Nyheter och Artiklar