c medical gynekolog logga

Bristningar är vanligt och brukar delas in i fyra olika grader.
Grad 1 innebär en bristning i hud och slemhinnan.