c medical gynekolog logga

Följ oss:

Spermaprovsanalys

En spermaprovsanalys görs alltid inom ramen för en infertilitetsutredning, men det kan även finnas andra situationer när en spermaprovsanalys behövs.

Provet tas genom masturbation och kan genomföras direkt på vår klinik eller hemifrån (endast om du har mindre än en timmes resväg). Vid analysen bedöms mängd, koncentration, rörelseförmåga samt morfologi (andelen normala sädesceller) av spermierna i provet.

Mannen får information om rutinerna kring provet i samband med ett besök till barnmorska.