c medical gynekolog logga

Följ oss:

Infertilitetsbehandling

Hormonstimulering vid utebliven ägglossning

Kvinnor som har glesa eller uteblivna menstruationer och ägglossningar kan ha svårigheter att bli gravida. Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar men fortfarande är i en fertil ålder samt att befruktningsdugliga ägg finns kvar så kan vi hjälpa till med att stimulera ägglossningen.

Det finns då goda chanser för paret att uppnå graviditet. Ägglossning kan stimuleras genom tabletter eller injektioner. Under stimuleringen kontrolleras kvinnan med ett antal ultraljud tills det att 1-2 större äggblåsor bildats och som sedan lossar spontant eller med hjälp av en ägglossningsspruta. 

Stimuleringarna kan göras flera gånger för att öka möjligheten att bli gravid. Om gravidetet trots allt uteblir är assisterad befruktning (IVF) ett möjligt nästa steg

C-Medical Fertilitet

Våra kliniker C‑Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och Gynhälsan Fertilitetsklinik i Uppsala utför infertilitetsbehandling av kvinnor.

Äggfrysning

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger kvinnor möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet. Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges. Läs mer här.

Spermaprovsanalys

En spermaprovsanalys görs alltid inom ramen för en infertilitetsutredning, men det kan även finnas andra situationer när en spermaprovsanalys behövs. Mannen får information om rutinerna kring detta i samband med ett besök till barnmorska. Läs mer här.

In vitro fertilisering, IVF

Om graviditet inte uppnås spontant eller efter ägglossningsstimulering är assisterad befruktning (in-vitro fertilisering, IVF) ett möjligt nästa steg. Om IVF blir aktuellt kan det göras via våra kliniker C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och C-Medical Fertilitet GynHälsan i Uppsala.