c medical gynekolog logga

Följ oss:

Fertilitetsutredning

Utredning av par

Utredningen innefattar bedömning av medicinsk bakgrundsinformation samt en allmän gynekologisk undersökning där även vaginalt ultraljud för bedömning av livmoder och äggstockar görs.

Om det behövs gör vi en extra undersökning och tittar på funktion och utseende på äggledarna. Läs mer om metoden här. Lämpliga blodprovsanalyser utförs beroende på vad de gynekologiska undersökningarna visar.

När det är ett par som utreds görs även spermaprovsanalys på mannen. Baserat på resultatet av hela undersökningen ges rekommendationer om fortsatt möjlig behandling.

C-Medical Fertilitet

Via C-Medical Fertilitet Sankt Göransgatan i Stockholm och C-Medical Fertilitet GynHälsan i Uppsala utförs fertilitetsutredningar av par med oförklarad barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet.

Utredning av kvinna för råd om framtida fertilitet

Utredningen går till på samma sätt som beskrivits ovan gällande paret, men endast kvinnan undersöks. Råd och rekommendationer inför framtiden ges baserat på resultatet av utredningen.