c medical gynekolog logga

Följ oss:

Äggfrys

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger möjlighet att kunna bevara och förlänga sin fertilitet.

Att önska frysa sina äggceller kan även vara av medicinska skäl, till exempel om kvinnan drabbats av cancer där behandlingen är skadlig för äggstockar och ägg eller där man av medicinska skäl inte kan frysa embryos (t ex om mannen har hepatit).

Behandlingen inför äggfrys är väldigt lik den som sker under en IVF-behandling då kvinnan med hjälp av hormoninjektioner stimulerar äggstockarna att producera flera ägg, varpå dessa plockas ut och fryses.

Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges. Behandlingen görs hos oss inom vår verksamhetsinriktning C-Medical Fertilitet St Göransgatan i Stockholm eller hos GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala .